Protokoll

Artikelindex


   Medlems- & Styrelsemöten

 

2020

Protokoll styrelsemöte 2020-08-11
Protokoll styrelsemöte   2020-06-02  
Protokoll styrelsemöte  2020-05-05
Protokoll styrelsemöte   2020-03-19  
Protokoll årsmöte 2020 2020-03-08
Protokoll styrelsemöte 2020-02-25 
Protokoll styrelsemöte 2020-02-02 
   

 


   Medlems- & Styrelsemöten

 

2019

Protokoll styrelsemöte  2019-12-01
Per Capsulam beslut 2019-12-08
Styrdokument ISPU VM landslag 2019-10-15
Protokoll styrelsemöte 2019-10-14
Protokoll styrelsemöte 2019-09-01
Protokoll Medlemsmöte inkl. Revisionsberättelse 2019-07-16
 Per Capsulam beslut 2019-06-03 
Protokoll Styrelsemöte 2019-05-16
Protokoll Styrelsemöte 2019-03-27 
   
   

 


   Medlems- & Styrelsemöten

 

2018

Protokoll Styrelsemöte 2018-11-25
Protokoll Styrelsemöte  2018-09-13
Protokoll SRSK årsmöte inkl bilagor 2018-08-23
Protokoll Medlemsmöte  2018-07-17
Protokoll Styrelsemöte 2018-06-17
Protokoll Styrelsemöte 2018-05-22
Protokoll_SRSK 2018-04-22
Prot_SRSK_Konstituerande 2018-03-21