Mentalbeskrivning

Mentalbeskrivning hund, MH

Vad innebär mentalbeskrivning?

Fundera du på hur man tyder ett MH läs då texten här, skriven av Sarah Wadman

Här finner du vår rasprofil

Här är redovisning 2003-2006

Nedanstående text är tagen från SBK:s hemsida.
För utförligare information om Mentalbeskrivning Hund (MH) läs på SBK:s hemsida.

 

Hundens beteende beskrivs i olika situationer där bl.a. hundens agerande mot människor beskrivs i en intensitetsskala. Hunden blir inte godkänd eller underkänd i mentalbeskrivning men givetvis är vissa reaktioner bättre än andra med avseende på avel, dressyr eller annat som hunden kan tänkas användas till.

Bland annat beskrivs hur hunden reagerar vid kontakt och i samarbete med en främmande människa, genom lek och därefter hantering utförd av testledaren.

Förföljande och gripande beskrivs genom att beskrivaren tittar på hundens intresse att följa efter en trasa som dras i sick-sack mönster. Här ser man på hur snabbt hunden startar och fullföljer och vad den gör när den kommer fram till trasan.

I momentet aktivitetsnivå beskrivs hur hunden beter sig då det inte händer något.

I avståndsleken ges hunden tillfälle att engagera sig i lek med figurant på avstånd från hundägaren.

Hundens reaktioner beskrivs när den utsätts för en visuell överraskning. Detta sker genom att en uppstoppad overall plötsligt dras upp framför hunden och beskrivaren iakttar hur hunden både reagerar och avreagerar på overallen.

Ljudkänslighet beskrivs, liksom hundens reaktioner inför hotfulla rörliga föremål som långsamt närmar sig hunden i form av två människor utklädda till spöken.

Beskrivningen avslutas med lek och skottprov.