Köp bara valp...

...med av Svenska Kennelklubben (SKK) godkända avtal.

 • Med registreringsbevis (valpens identitetshandling)
 • Med ett veterinärintyg i original på att valpen är besiktigad, detta intyg får inte vara äldre än 7 dagar.
 • Valpen ska vara ID-märkt.
 • Med råd angående skötsel och utfodring av valpen.
 • Valpen ska vara minst 8 veckor eller äldre vid leverans.

Uppfödaren ska följa Svenska Kennelklubbens (SKK) grundregler och registreringsbestämmelser.

Har du läst igenom texten "Vad får jag om jag köper en riesenschnauzer?" och tycker fortfarande att det här är rätt ras för dig?

Utdrag ur Svenska Kennelklubbens krav för avel

 • Endast hund med fria höftleder, som har HD A eller B får användas i avel.
 • Endast hund med känd mental status får användas i avel, dvs MH-beskriven.
 • Avsteg från ovanstående kan ske vid avel med utländsk hanhund.
 • Det är aldrig förenligt med SKKs regelverk att avla på sjuka och osunda avelsdjur.

Utdrag ur rasklubbens krav och rekommendationer

 • Avelsdjur får på MH inte avvisa kontakt, ha starka kvarstående rädslor samt 4 eller 5 på skottprovet.
 • Lägst Good i öppen klass eller bruksklass på officiell utställning, alternativt godkänd exteriörbeskrivning.
 • Vid parning med utländska hundar gäller SKKs bestämmelser.
 • Uppfödaren ska vara medlem i SRSK.
 • Uppfödaren ska vara införstådd med och följa SKKs grundregler.
 • Uppfödaren ska vara införstådd med prioriteringar, målsättningar och strategier i den rasspecifika avelsstrategin, RAS.

Länk till dokument med rekommendationer >>>

Gör din hemläxa

Det är du som ska leva med din valp. Delar du och din uppfödare samma värderingar angående hälsa och mentalitet? Har ni samma syn på rasen? Stämmer den information du fått av din uppfödare? Kontrollera själv de uppgifter som registreras centralt på SKK Hunddata. Finns din uppfödare kvar även efter valpköpet? Du kan behöva någon att vända dig till, i synnerhet under de första 2 åren.Vad förväntar sig din uppfödare av dig?

Uppfödare av Riesenschnauzer

Här hittar du uppfödare som du kan kontakta angående såväl Riesenschnauzer svart som peppar & salt i Sverige.

Länk till uppfödare Riesenschnauzer peppar & salt >>>

Länk till uppfödare Riesenschnauzer svart >>>

Länk till uppfödare Riesenschnauzer svart & silver  >>>

Köp bara valp hos uppfödare där föräldradjuren uppfyller Svenska Riesenschnauzerklubbens krav på valphänvisning.

Joomla templates by a4joomla