Länkar

Paraplyorganisationer

Svenska Kennelklubben

Svenska Brukshundsklubben

Rasdata

SKK Hunddata

Finsk Hunddata

Dansk Hunddata

Hälsa & Forskning

Ärftlig sköldkörtelsjukdom

Hundar och genetik

Rasklubbar

Belgian Riesenschnauzer club

Dansk Schnauzer og Pincher klub

Giant Schnauzer Club of America

Giant Schnauzer Club of Great Britain

Hungarian Schnauzer Pincher Club

Nederlandse Schnauzerclub

Norsk Schnauzer Bovier klub

Pincher Schnauzer klub

Suomen Suursnautserikerho

Österr. Schnauzer-Pinscherklub