Rapport-Drag-årsmöte2017

Rapport från Draghundsportsförbundets årsmöte

Under helgen har Svenska Draghundsportsförbundet hållit årsmöte i Märsta. För SRSK representerade Anna-Carin Lönn och undertecknad. Här följer en kort sammanfattning av beslut tagna som kunnat komma påverka våra riesenförare.

dragbild annacarin litenFlertalet motioner och förslag handlade om framförallt barmarks-sm och antalet klasser som avgjordes på tävlingen.

Motionärerna ville förändra vilket antal utövare som krävdes i en viss klass för att den skulle få SM-status. Man ville förändra från tre till fem.

Efter en tids diskussion kom mötet fram till att det inte var rätt väg framåt och man ansåg inte att det skulle innebära något positivt för sporten. Det blir då fortsatt tre deltagare som är gränsen för om en klass har SM-status eller inte. 

Ett antal motioner handlade även om saker som skulle komma att påverka grupp B & C. Alltså renrasiga hundar utom stående fågelhundar. Ingen av dessa röstades dock igenom.

Däremot beslutades att tillsätta en speciell grupp med huvudsyfte att finna vägar för att just stimulera rekrytering och utövande med hund i grupp B & C som idag är den breda basen i sporten.

En direkt åtgärd är bl a att ta ett kraftigt grepp kring Sverigecupen för att det ska finnas en kraftig morot förutom SM för förare med framförallt B-hund. SRSK kommer vara med i den här gruppen och jobba aktivt för att våra utövare ska kunna fortsätta utöva draghundsport på ett säkert och utvecklande sätt. 

Riesenschnauzer har fortfarande en stark man i förbundsstyrelsen då Hans Pettersson, Karlskoga, valdes för ytterligare en period som ledamot i styrelsen.

Hans är mannen bakom alla förbundets tävlingsarrangemang och har huvudansvaret för SM-tävlingarna under SM-veckan vinter. 

SRSKs delegater
Hans & Anna-Carin