IPO-R

IPO-R
Vad är IPO-R?


Internationella regler för tävlingar inom räddningshund-sport
Vad går grenen ut på? Man kan tävla i spår, ytsök och ruinsök. Proven är utformade med verkliga räddningshundsinsatser i grunden. Alla gör ett lydnadsprogram som också är anpassat till räddningshundsutbildningen.
Hur upplever förare och hund grenen? Stimulerande!
Vad blir hund och förare extra duktiga på tack vare träning i grenen? Samarbetet förare-hund. Hundens arbetsglädje.
Vilka egenskaper/förutsättningar är bra att förare och hund har för att börja träna? Hunden bör ha bra nerver, stor arbetslust och mycket stort intresse för främmande människor. Föraren bör ha både tid och intresse att lägga på träningen.
Hur går träningen till? Man måste vara flera, en träningsgrupp eller räddningshundkurs.
Vilka raser kan/får träna? Alla hundar oavsett ras, även blandraser.
Vilka tävlingar/mästerskap finns det inom grenen? IPO-R-prov såväl i Sverige som utomlands.
Vilka titlar kan man vinna? Både svenskt och internationellt championat. De bästa får också delta i VM.
Vilka klasser kan man tävla i? Man börjar i klass A, efter uppflyttning tävlar man i klass B.
Vilken annan träning/tävling passar för hund och förare att kombinera den här grenen med? Sök i skogsterräng eller rasmiljöer. Även spår.

källa: SBK

tillbaka>>