Rapport

Rapport
Vad går grenen ut på? Förutom lydnadsdelen så är syftet med fältprovet att hunden skall springa mellan två stationer så snabbt som möjligt. Längden mellan stationerna ökar i takt med att klasserna blir svårare.
Hur upplever förare och hund grenen? Att träna rapport är något man gör tillsammans med andra människor och träningsgänget blir som en liten familj.
Vilka egenskaper/förutsättningar är bra att förare och hund har för att börja träna? En bra förutsättning är att hunden skall vara självständig så den törs springa ifrån sin förare men ändå målmedveten så att den inte springer vind för våg i skogen. Den skall också vara välbyggd så att den kan och orkar springa långa sträckor i kuperad terräng.
Hur går träningen till? Träningen börjar med en vanlig budföring (skickar hunden mellan två människor) på kort avstånd och sedan stegrar man den successivt. Det är viktigt att försöka komma med i en bra träningsgrupp där man kan få bra tips och hjälp. Konditionsträning är en viktig bit i rapportträningen då själva springandet är grundläggande för ett bra genomförande.
Vilka raser/hundar kan/får träna? I princip alla hundar kan vara med och träna, men de allra minsta hundarna har svårt att hänga med om terrängen är för snårig och svårtillgänglig.
Vilka raser/hundar kan/får tävla? Alla hundar som är registrerade hos SKK får tävla i grenen sök men det är sällsynt med de mindre hundarna som både kan ha svårt med terrängen och att hinna med i de större hundarnas tempo. Det finns några specialbestämmelser avseende villkor för deltagande och dessa kan man läsa om i regelhäftet.

källa: SBK

tillbaka>>