Sök

Sök


Vad går grenen ut på?

Förutom lydnadsdelen så är syftet med sök som fältprov att hunden skall hitta och markera människor som ligger mer eller mindre dolda i terrängen.


Hur upplever förare och hund grenen?

Att träna sök är mycket socialt man är ofta ett gäng som har mycket trevligt tillsammans.


Vilka egenskaper/förutsättningar är bra att förare och hund har för att börja träna?

En bra förutsättning är att hunden skall vara tillgänglig och tycka om att ta kontakt med främmande människor. Den skall kunna jobba självständigt samtidigt som den följer sin förares dirigering.


Hur går träningen till?

Det finns olika sätt att lära in och träna sök. Hunden markerar hittad figurant antingen genom att bli kvar och skälla vid figuranten eller genom att i munnen ta en markeringsrulle, som hänger i halsbandet, och återvända till sin förare. När man tränar sök skall man vara flera ekipage så att man kan hjälpas åt att gömma sig som figurant.


Vilka raser/hundar kan/får träna?

I princip alla hundar kan vara med och träna. De allra minsta hundarna kanske kan ha svårt att jobba i snårig och svårtillgänglig terrräng.

Vilka raser/hundar kan/får tävla?

Alla hundar som är registrerade hos SKK får tävla i grenen sök. Det finns några specialbestämmelser avseende villkor för deltagande och dessa kan man läsa om i reglerna.


Vilka tävlingar/mästerskap finns det inom grenen?

Lokala klubbar inom Svenska Brukshundklubben arrangerar söktävlingar någon gång under året. Svenska mästerskap anordnas årligen. Flera rasklubbar inom Brukshundklubben anordnar också svenska mästerskap eller riksmästerskap för sina respektive raser.
Vilka titlar kan man vinna? När man tävlar i sök kan man bli sökprovschampion, SE SöCh, om man har erhållit tre certifikat på bruksprov i grenen.


Vilka klasser kan man tävla i?

I bruksproven där söket ingår kan man tävla i klasser; appellklass, lägre klass, högre klass och elitklass.
Vilken annan träning/tävling passar för hund och förare att kombinera sök med? Konditionsträning för såväl förare som hund är bra att ha med i sin träningsplanering.
källa: SBK

tillbaka>>