Anmälan till officiell utställning i Kopparbo söndag den 15 juli 2018
Domare: Ernst Theisen, Tyskland

Fyll i nedanstående fält och glöm inte att betala in på pg 30 38 54-4 (SRSK)  senast 18 juni.

För våra deltagare som bor utanför Sverige inbetalas på:
IBAN SE10 9500 0099 6042 0303 8544 och BIC NDEASESS
Obs! Ingen kontant betalning på plats.

Utländska deltagare: Tänk på att hundens uppgifter ska finnas inlagda i SKKs hundregister innan anmälan sker, se annonsen.

Vid betalning var vänlig ange följande i mån av plats: hundens registreringsnummer,
tävlingsplats och datum samt ras och hundens namn.

För hund som är delägd ska samtliga ägares namn anges.

Observera
Ansvaret för kataloguppgifternas riktighet åvilar helt anmälaren. Se därför till att ange fullständiga och riktiga uppgifter. Deltagande och bedömning enligt SKKs regelverk.

SKKs tävlingsregler finns på webbplats www.skk.se samt kan beställas hos SKKs Tävlingsavdelning per e-post: tavling@skk.se

Medlemskap innevarande år

OBS ! SRSK obligatoriskt för svenska deltagare