Medlemskap

Medlemskap i SRSK

Som medlem i SRSK får du ta del av vår härliga gemenskap och samlade kunskap kring riesenschnauzern, hundägande samt information och hjälp med träning och tävling i bruks-, lydnad, utställning och drag. Tillsammans värnar vi för vår vår ras och dess utveckling samt för våra medlemmar genom att bland annat anordna träningsläger, möten, föreläsningar och andra aktiviteter samt samla och sprida information om vår ras, dess hälsa, utveckling och annat via vår hemsida: srsk.se.


Prislista 2016

adekatosFrejaOrdinarie medlem (inkl. medlemskap i SBK, 360kr) 610kr
Ordinarie medlem (är redan medlem i SBK) 250kr
Familjemedlem 140kr


Betala inom Sverige

Maila dina kompletta uppgifter inkl personnr till vår kassör och betala sen in på plusgirot, 94 79 52-8, SRSK.
För dig som redan har medlemskap i SBK eller söker familjemedlemskap gäller att medlemsnr. i SBK skall anges.

Gå direkt till anmälningsformuläret online >>


Betala från utlandet:

PlusGirot, IBAN: SE86 9500 0099 6042 0947 9528 BIC: NDEASESS

Utlandsmedlemskap 740 kr


Ungdomar (7-25 år)

Ungdomar (7-25 år) löser medlemskap hos Sveriges hundungdom, sk dubbelt medlemskap, och väljer SBK/SRSK


Adressändring

Anmäles snarast till SBK:s Centralkansli, Box 2050, 123 27 Farsta
Ange medlemsnummer såväl i SRSK som i eventuell lokalklubb ALTERNATIVT kan adressändring göras till kassören i din lokalklubb.